மூலம் : இமாம் அபுல்ஹுசைன் முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்)

முன்னுரை
1. இறைநம்பிக்கை
2. தூய்மை
3. மாதவிடாய்
4. தொழுகை
5. பள்ளிவாசல்களும் தொழுமிடங்களும்
6. பயனிகள் தொழுகையும் சுருக்கத் தொழுகையும்
7. ஜும்ஆ
8. பெருநாள் தொழுகை
9. மழைத் தொழுகை
10. கிரகணத் தொழுகை
11. இறுதிக் கடன்கள்
12. ஜகாத்
13. நோன்பு
14. இஃதிகாஃப்
15. ஹஜ்
16. திருமணம்
17. பால்குடி (சட்டம்)
18. மணவிலக்கு
19. சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்)
20. அடிமையை விடுதலை செய்தல்
21. வியாபாரம்
22. தோப்புக் குத்தகை
23. பாகப் பிரிவினைச் சட்டங்கள்
24. அன்பளிப்புகள்
25. வசியத் - இறுதி விருப்பம்
26. நேர்த்திக்கடன் - நேர்ச்சை
27. சத்தியங்கள்
28. "அல்கஸாமா' சத்தியம், வன்முறையாளர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை, பழிக்கு பழி வாங்குதல், மற்றும் இழப்பீடு
29. குற்றவியல் தண்டனைகள்
30. நீதித்துறை தீர்ப்புகள் - இஸ்லாமிய தீர்ப்புகள்
31. தவறவிட்ட பொருட்கள்
32. அறப்போரும் வழிகாட்டு நெறிகளும்
33. ஆட்சியதிகாரம்
34. வேட்டைப் பிராணிகளும்,அறுக்கப்படும் பிராணிகளும், உண்ணத்தக்க பிராணிகளும்
35. குர்பானிப் பிராணிகள்
36. குடிபானங்கள்
37. ஆடையும் அலங்காரமும்
38. நற்பண்புகள்
39. முகமன் (சலாம்)
40. சொல்லொழுக்கம்
41. கவிதை
42. கனவுகள்
43. நபிமார்களின் சிறப்புகள்
44. நபித்தோழர்களின் சிறப்புகள்
45. பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வதும், உறவைப் பேணி வாழ்வதும்
46. (தலை)விதி
47. கல்வி
48. பிரார்த்தனைகள்
49. பாவமீட்சி
50. நயவஞ்சகத் தன்மைகளும் அதற்குரிய தண்டனைகளும்
51. மறுமை சுவர்க்கம் நரகம்
52. குழப்பங்களும், மறுமை நாளின் அடையாளங்களும்
53. உலக ஆசை இல்லாமல் இருப்பதும்,எளிமையாக இருப்பதும்
54. திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை