ரஹ்மத் பப்ளிகேஷன்ஸ்
எண். 16, அங்கப்ப நாயக்கன் தெரு,
(ஈத்கா பள்ளிவாசல் அருகில்)
மண்ணடி,
சென்னை - 600 001.